Du behöver logga in för att komma åt sidan som efterfrågades. Detta kan bero på att du har varit inaktiv för länge.

Byggföretagen erbjuder alla medlemsföretag att använda verktyget Bygglönestatistik via webben.

Syftet är att förse Byggföretagen och medlemsföretagen med lönestatistik som underlag för samverkan i och det löpande arbetet med löne- och avtalsfrågor.

Ett av Byggföretagens fokusområden är Ett attraktivt kollektivavtal. Byggbranschens stora fokus på löner har stor påverkan på arbetet med att nå målet, vilket kräver en ökad samverkan mellan medlemsföretag inom löne- och avtalsområdet. Mötesplats för samverkan är lokala löne- och avtalsgrupper som har nedbrutna mål som:

  • Att uppnå en sund utveckling av lönekostnader inom ramen för den nationella överenskommelsen.
  • Att nå ökad koppling mellan lön, prestation och produktivitet
Rapportanvändare

Logga in som medlem


Adminanvändare